Friday, January 16, 2015

KIRJEITÄ / LETTERS Galleria Huuto 21.1-8.2.2015Kirjeitä

(In English please scroll down)
Galleria Huuto Uudenmaankatu 21.1–8.2.2015

Tervetuloa avajaisiin tiistaina 20.1 klo 18–20!

Kirjeitä -näyttelyssä on esillä piirustuksia. Teokset ovat puolifiktiivisiä henkilökuvia, huoneita ja maisemia. Ne pohjautuvat dokumentaarisiin havaintoihin lähiympäristöstä ja hetkistä, jolloin ei näennäisesti tapahdu mitään. Teokset ovat viimeisen kolmen vuoden ajalta, jolloin materiaalia on kertynyt niin Helsingistä kuin Prahasta, Firenzestä ja Mynämäeltä. Tuttu ja vieras, yksityinen ja julkinen tila, kuten koti, puistot, kaupungit ja pellot sekoittuvat.

Laura Ukkonen (s.1977) työskentelee enimmäkseen piirtämällä. Hänen teoksensa vaihtelevat suurikokoisista  hiili-, lyijykynä- ja puuväriteoksista pieniin mustepiirroksiin. Keskeistä on arjen tunnetilojen tarkastelu lähiympäristöä havainnoimalla. Tunteiden historiallinen sukupuolisidonnaisuus on yksi työskentelyä ohjaava näkökulma. Omakohtaiset kokemukset sekoittuvat kiinnostukseen naisten historiaan.

Laura Ukkonen on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka on valmistunut vuonna 2012 taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta. Tällä hetkellä hän suorittaa Aalto-yliopistossa taidekasvatuksen maisteriopintoja. Kuvataiteellinen toiminta on viime aikoina laajentunut myös kuvittamiseen. Ukkonen kuvittaa Yksityisasia -kuvakertomusta, jota on julkaistu vuosina 2013–2014 Voima -lehdessä.


Näyttelyä on tukenut Koneen Säätiö siten, että osan näyttelyn teoksista aloitin vuoden 2014 alun residenssijaksolla Saaren kartanon rauhassa, lumettoman talven pimeydessä.


Laura Ukkonen
Letters

Galleria Huuto Uudenmaankatu 
21 January - 8 February 2015

Welcome to the opening on Tuesday 20 January 2015 from 6 pm until 8 pm!


The Letters exhibition features drawings. The artworks are semi-fictitious portraits, rooms and landscapes. They are based on documentary observations of the surroundings and moments when seemingly nothing happens. The works have been created over the past three years in Helsinki, Mynämäki, Prague and Florence with familiar and unfamiliar as well as private and public spaces such as homes, parks, cities and fields mixing together.

Laura Ukkonen (b. 1977) works mostly with drawings. Her works vary from large charcoal, pencil and colored pencil drawings to small ink drawings. The main focus is in observing emotions of our everyday life. Personal experiences and the interest in women’s history mix together.

Laura Ukkonen works in Helsinki and she completed her master's degree in fine arts at Aalto University in 2012. She is currently undertaking MA studies in art education at Aalto University. Recently she has expanded her artistic repertoire to illustrations. Ukkonen illustrates the Yksityisasia pictorial story which has been published in the Voima magazine between 2013 and 2014.

The exhibition has been supported by the Kone Foundation. Some of the works included in the exhibition were created in the Saari Residence at the beginning of 2014 where the artist was surrounded by the peace of the manor and the darkness of the snowless winter.

Friday, January 9, 2015

Yksityisasia
Voiman viimeisimmässä numerossa (10/2014) koko vuoden Yksityisasia yhdellä aukeamalla. Lopetamme tähän Voimassa, mutta emme suinkaan koko kertomusta. Jatkoa seuraa tulevaisuudessa!